Chanel culture fund

Quỹ Văn hóa CHANEL là một chương trình toàn cầu, bao gồm các sáng kiến ​​và quan hệ đối tác độc đáo, ủng hộ những nhà đổi mới văn hóa trong việc thúc đẩy các ý tưởng mới và đại diện lớn hơn trên khía cạnh văn hóa và xã hội. Quỹ hướng tới ủng hộ sự bình đẳng về tiếng nói và mang đến khả năng tiếp cận cho những nhà sáng tạo toàn cầu vào thời điểm mà nghệ thuật là nguồn cảm hứng quan trọng để thay đổi quan điểm về cách chúng ta nhìn thế giới.

Quan hệ đối tác của Quỹ Văn hóa CHANEL

Làm rộng thêm bề dày lịch sử bảo trợ văn hóa của Thương hiệu, CHANEL cũng cam kết thực hiện các hạng mục thuộc quan hệ đối tác lâu dài với các tổ chức văn hóa hàng đầu trên thế giới, để tạo ra các chương trình mới hỗ trợ nỗ lực đổi mới trong tư duy sáng tạo và văn hóa. Các dự án nhằm mục đích tạo tiền đề cho các câu chuyện còn dang dở, khuyến khích sự hợp tác giữa các lĩnh vực, và thúc đẩy các ý tưởng về sự thay đổi có lợi cho văn hóa và xã hội.

Các đối tác gồm có:

Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia (National Portrait Gallery) “Tái hiện những câu chuyện kể: Chân dung những người phụ nữ,” (Luân Đôn):

Việc bổ nhiệm một nhóm, do 'Người phụ trách Bộ sưu tập của Chanel', Flavia Frigeri, đứng đầu, để nghiên cứu và nâng cao sự đại diện của phụ nữ trong Bộ sưu tập, và được bày tại Phòng trưng bày khi mở cửa trở lại vào năm 2023, nối tiếp sau một dự án lớn về sự chuyển đổi và tái phát triển rộng rãi nhất của Phòng trưng bày kể từ khi ra mắt vào năm 1896.

Bảo tàng Underground Museum (L.A):

Giải thưởng Noah Davis, ba học bổng mới được trao cho những người phụ trách về đổi mới trong lĩnh vực của họ và mở rộng đối tượng văn hóa.

Trung tâm Centre Pompidou (Pa-ri):

Một sáng kiến kéo dài nhiều năm, tập trung vào sự hợp tác và khám phá của những nhà thiết kế, nghệ sĩ và nhà khoa học để tạo ra các hệ sinh thái mới bền vững cho các thành phố và cộng đồng.

Chương trình The CHANEL Next Prize

Là một phần của Quỹ, Chanel phát động chương trình The CHANEL Next Prize – trao giải thưởng cá nhân trị giá 100.000 € cho mười nghệ sĩ – trong lĩnh vực âm nhạc, khiêu vũ, biểu diễn và nghệ thuật thị giác – những người đang góp phần định nghĩa lại lĩnh vực của họ. Dành cho các nghệ sĩ bất kể lứa tuổi, giới tính và quốc tịch, giải thưởng sẽ tài trợ cho các dự án chuyển đổi cũng như quyền tiếp cận mạng lưới cộng đồng các nghệ sĩ và sự cố vấn, do Chanel phụ trách. Ban cố vấn quốc tế sẽ đề cử và chọn ra những người nhận giải thưởng đầu tiên của Quỹ.