Chăm sóc & dịch vụ

CHĂM SÓC CHO CÁC SẢN PHẨM CỦA BẠN

Từ lựa chọn vật liệu cho đến quy trình chế tác, mọi khía cạnh làm nên một sản phẩm CHANEL đều được thiết kế để đạt được độ bền cao nhất. Chăm sóc đặc biệt và bảo dưỡng định kì có thể giúp cải thiện độ bền và vẻ đẹp của các thiết kế theo thời gian.

YÊU CẦU DỊCH VỤ CHĂM SÓC

Bạn đã có một sản phẩm đang được bảo dưỡng? Bạn có thể theo dõi tình trạng của đơn yêu cầu chăm sóc một cách trực tuyến,