Yaklaşımımız

Sürdürülebilirlik hedefimiz, hem Moda Evi'nin bünyesinde hem de ötesinde kalıcı ve olumlu etki yaratmaktır. Bu değerler, yaklaşımımıza ve iklimimizi koruyup yeniden dengeleme hareketinde oynayacağımız role rehberlik etmektedir. İklim değişikliğini hem sosyal hem de çevresel


bir sorun olarak kabul etmekteyiz. Operasyonlarımızın etkisini azaltmak ve ilerlemeyi hızlandırmak için kendi karbon ayak izimizi azaltarak bu duruma karşın sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz.

CHANEL Mission 1.5° bizim 2030 iklim planımızdır.

CHANEL Mission 1.5° bizim
2030 iklim planımızdır.

Faaliyetlerimizin ve değer zincirimizin karbon ayak izini azaltmak için bilime dayalı hedefler belirledik. Daha sürdürülebilir bir dünyaya geçişi ve Paris İklim Anlaşması (COP21) tarafından belirlenen hedefleri destekliyoruz.

Hedefimiz

50%

Karbon ayakizimizi 2030 yılına kadar azaltmak (1. ve 2. Kapsam)

40%

Değer zincirimizdeki salınımları 2030 yılına kadar azaltmak (3. Kapsam)

(Satışı yapılan birim başına, mutlak salınımlarda %10'a eşit.)

100%

2025 yılına kadar yenilenebilir elektriğe geçmek

Eyleme geçen dönüşüm

Yaratıcılığımızın gücünden yararlanarak ve ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve emsallerimizle uzun vadeli bir işbirlikçi yaklaşım benimseyerek, daha sürdürülebilir bir geleceğe yönelik çözümler geliştirmeye devam ediyoruz.
 
Bu çalışma Moda Evi'nde halihazırda devam etmektedir. Aşağıdaki hikayelerimizi okuyabilirsiniz.
 

N°1 DE CHANEL

N°1 DE CHANEL, Chanel'in küresel eko-tasarım yaklaşımı* ile tasarlanan ilk ürün grubudur. Birkaç yıllık çalışmanın sonucu olan seri, diğer Chanel cilt bakım ürünlerine kıyasla karbon ve diğer çevresel etkileri azaltmak amacıyla, her bir ürünün yaşam döngüsü - içerik tedariği, ambalaj ve kullanım ömrüne kadar dikkate alınarak geliştirilmiştir.

Seride, %97'ye kadar doğal kaynaklı içerikler ve %76'ya kadar kamelya türevleri içeren formüller kullanılır; bunların bir kısmı, Fransa'nın güneybatısındaki Gaujacq'taki açık hava laboratuvarımızda titiz çevre dostu tarım uygulamalarıyla yetiştirilmektedir.

Ürünlerin ambalajı çevre dostu tasarlanmıştır. Cam kavanozların ve şişelerin ağırlığı, aynı kapasitedeki kavanoz ve şişelerin ortalama ağırlığına kıyasla tüm seride ortalama %30 ve Crème Revitalisante ürününde %50'ye kadar azaltılmıştır. Etkileri daha da azaltmak için yeniden doldurulabilir bir krem: harici bir yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA), Crème Revitalisante kavanozunun iki kez yeniden doldurulması, ürünün karbon ayak izini %50 oranında azalttığını göstermektedir.

Benzer bir eko-tasarım yaklaşımı Satış Promosyon Materyallerine uygulanmıştır. Tüm N°1 DE CHANEL görsel mağazacılıkta kullanılan polimetil metakrilat (PMMA) plastiğin %90'dan fazlası geri dönüştürülmüş bir kaynaktan elde edilmektedir. Üretim tesislerine daha yakın küresel stok depoları kullanarak hattın nakliye akışlarını da optimize etmekteyiz.

*IPCC tarafından 2013 yılında yayınlanan yönteme göre ve ISO 14067'ye uygun olarak yürütülen ürünlerin karbon ayak izi analizine dayanmaktadır. Analizin kapsamı: Kozmetik içeriklerin ve ambalaj bileşenlerinin üretimi, dağıtımı, kullanımı ve kullanım ömrü. Bureau Veritas tarafından doğrulanan metodoloji.

NAKLİYE AKIŞLARININ DÖNÜŞÜMÜ

Chanel'de savoir-faire, yalnızca istisnai tasarımlarımızın işçiliğinde değil, aynı zamanda onları sunmak için gösterdiğimiz özenle de ifade edilmektedir. Kreasyonlarımızın nakliyesi, karbon ayak izimizin %20'sini oluşturmakta ve bunu azaltmak için şirket genelinde çözümler üzerinde çalışmaktayız.

Bu çalışma; iklim konusundaki kararlılığımızı tedarikçi ilişkilerimize, satın alma ve RFP sürecimize yansıtarak taşımacılığın CHANEL Mission 1.5° planı için önemini göstermiştir. Ayrıca bu yoğun çaba; küresel ekipleri, iş alanlarını ve bölgeleri bir araya getiren Chanel küresel nakliye akışının dönüşüm planıyla sonuçlanmıştır.

Bu, nakliye karbon ayak izimizin çoğunluğunu oluşturan hava taşımacılığı yöntemlerimizde değişiklik için önemli bir katalizör olmuştur. Hava taşımacılığının kaçınılmaz olduğu durumlarda, Chanel daha az CO2 üreten rotalarda ve taşıyıcılarda kargo uçuşlarına geçiş yapmaktadır. Bu geçiş, her yıl yaklaşık 10.000 ton CO2 tasarrufu yapmamızı sağlayacaktır.

Hava taşımacılığından denize geçiş yaparak salınım azaltımlarını da hızlandırıyoruz. Asya Pasifik'te, 2024 yılına kadar deniz yoluyla sevkiyatların %80'ine ulaşma hedefiyle, bölgedeki önemli pazarlara koku ve güzellik ürünlerimiz için ana taşıma aracı olarak deniz taşımacılığı tercih edilmektedir. Karada, bölge butiklere ve satış noktalarına günlük teslimatlar için elektrikli araçların kullanımını da artırmaktadır.

İşbirlikçi çalışma

Chanel, daha sürdürülebilir bir dünyaya geçişi hızlandırmak için çözümler geliştirmek üzere ortaklar ve tedarikçilerle çalışarak kolektif etkimizin güçlendiğini anlamaktadır.

Chanel, ilerlemeyi hızlandırmak için Cambridge Üniversitesi Sürdürülebilirlik Liderliği Enstitüsü (CISL), Centre Scientifique de Monaco, RE100 ve The Fashion Pact gibi dünya lideri kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmaya ve onları desteklemeye devam etmektedir.

Gelecekteki iklim çözümlerinin anahtarı olabilecek araştırma alanlarını keşfetmek için bilim insanları ve akademik kurumlarla da ortaklık kurmaktayız. Chanel şu anda École Normale Supérieure (ENS) ile okyanuslardaki karbon döngüsü ve iklim değişikliği arasındaki bağlantıları üç temel sütun üzerinden daha iyi anlatmak için bir araştırma başkanı ile işbirliği yaparak yıllık bir ortaklık sürdürmektedir: tahmin, hafifletme ve adaptasyon.

Bu ortaklığın bir parçası olarak Chanel, CO2 salınımlarının ortadan kaldırılması ve önlenmesi için önemli bir ekosistemi temsil eden mangrov ormanlarında doğal karbon tutulmasını ve depolanmasını ölçmek için Madagaskar'daki araştırmalarda ENS ile işbirliği yapmaktadır.

Araştırma kurumlarıyla kurduğumuz ilişkilerin, atılımlara ihtiyaç duyulan bir dönemde dönüştürücü bir değişimi harekete geçirmekte yardımcı olabileceğine inanmaktayız.

Kaynaklar

Son raporlarımıza ulaşın.