CHANEL MISSION 1.5°

CHANEL Mission 1.5°, 2030'a yönelik iklim eylem planımızdır.

İklim değişikliğini hem sosyal hem de çevresel bir sorun olarak kabul ederek ve ilerlemeyi hızlandırmak için değer zincirimizle çalışma gereğini benimseyerek titiz bir yaklaşım benimsemeyi hedefliyoruz.

Hem faaliyetlerimizde hem de değer zincirimizde karbon emisyonlarımızı azaltmak için bilime dayalı hedeflerimiz var. Bunlar, Paris İklim Değişikliği Anlaşması ve Glasgow İklim Paktı'nın emelleri ile uyumludur.

Moda Evi olarak iklim değişikliği üzerindeki etkimizi azaltmak için harekete geçiyoruz.

En son yayımlanan performans güncellememizi okuyun.

2021 Performans güncelleştirmesini indirin

CHANEL Mission 1.5° raporunu indir