FİNANSAL SONUÇLAR

Yıl sonu CHANEL Limited Finansal Sonuçlar:

31 ARALIK 2022

31 ARALIK 2021

31 ARALIK 2020

31 ARALIK 2019

31 ARALIK 2018

31 ARALIK 2017