5. BÖLÜM

KOSTA RİKA'DAN GELEN ENZİMATİK
MELİPONA BALI

"Bir asırdır geleneklerde yer verilen ve nesiller boyu kullanılan enzimatik melipona balını tespit ettik."


Kosta Rika'da CHANEL Araştırmaları tarafından çok nadir görülen ve değerli bir bal tespit edildi. Bu balı dünyanın en küçük arılarından biri olan Melipona arısı üretir. Alianza Campesina Flora Nueva ile birlikte CHANEL Araştırmaları, Kosta Rika'daki açık hava laboratuvarında, çok az miktarda üretilen bu nektarın enzimatik melipona balının artan ürününü toplar. Kovandan kavonoza uzanan bu yolculukta son teknoloji LE LIFT PRO cilt bakım ürünlerinin temelinde bu güçlü aktif içerik yer alır.

xxx
xxx
xxx

KOSTA RİKA'DA AÇIK HAVA LABORATUVARI

Amino asit bakımından yüksek oranda konsantre bu aktif içerik, CHANEL Araştırmaları tarafındna tespit edildi ve Alianz Campesina Flora Nueva ile yetiştirildi. Melipon arılarının ürettiği enzimatik melipona balı, doğaya, biyoçeşitliliğe ve kovanlara zarar vermeden sadece artan ürün kullanımıyla üretilir. Açık hava laboratuvarlarında meliponario adı verilen inovatif kovanlar kullanılır

xxxxxx

KOVANDAN KAVONOZA

Dünyanın en küçük arılatından olan melipona arıları, iğneleri olmadığı için yalnızca tropik bölgelerde bulunurlar. Artan balları yılda bir kez ilkbaharda ve her yıl kovan başına 300 gr ile 2,5 kg arasında çok küçük miktarda toplanır.

Amino asit bakımından yüksek oranda konsantre edilen enzimatik melipona balı, benzersiz biyolojik özelliklere sahip; cansız fibroblastların %99'ı elimine edilerek ve 2.2** faktör cilt kalitesi artırılarak en ileri yaşlanma belirtilerinde iyileşme görülür.

*Yaş almış cilt hücreleri üzerinde laboratuvar koşullarında yapılan deney

**Laboratuvar koşullarında yapılmayan deney: Melipona balı ile 72 saatlik tedaviden sonra değerlendirilen ve Masson trikromu ile boyamadan sonra mavi yoğunluğu ölçülerek ölçülen hücre dışı matrisin kalitesinde iyileşme.

xxx
xxx
xxx

NADİR BULUNAN DEĞERLİ AKTİF İÇERİK

CHANEL Araştırmalarının eşsiz enzimatik melipona balını keşfetmeleri üç yıl sürdü.
CHANEL Araştırmaları enzimatik melipona balının özelliğini korumak için mikro filtreleme yöntemini kullanır ve cilt kalitesi artırılarak en ileri yaşlanma belirtilerinde iyileşme görülür.


"Bu bal, 70'in üzerinde biyolojik süreci uyarabilir.
Bu süreçler, gözlemlerimize dayanarak ciltteki gözle görülür yaşlanma ile bağdaştırılabilir."

LE LIFT PRO ile ciltteki ileri düzey yaşlanma belirtileri hedef alınır.

xxxxxx

DİĞER BÖLÜMLER