What's New

STYLO OMBRE ET CONTOUR

STYLO OMBRE ET CONTOUR

ด้วยปลายด้ามดินสอที่หนาในระดับกลาง ทำให้ดินสอเขียนตา STYLO OMBRE ET CONTOUR สามารถนำมาใช้เป็นที่เขียนตา ไลน์เนอร์ หรืออายแชโดว์ เพียงการเขียนหรือวาดไม่กี่ครั้ง ดินสอชนิด 3-อิน-1 ก็ช่วยตกแต่งดวงตาของคุณได้ตามต้องการ

10 - CONTOUR SOMBRE 10 - CONTOUR SOMBRE

STYLO OMBRE ET CONTOUR

ด้วยปลายด้ามดินสอที่หนาในระดับกลาง ทำให้ดินสอเขียนตา STYLO OMBRE ET CONTOUR สามารถนำมาใช้เป็นที่เขียนตา ไลน์เนอร์ หรืออายแชโดว์ เพียงการเขียนหรือวาดไม่กี่ครั้ง ดินสอชนิด 3-อิน-1 ก็ช่วยตกแต่งดวงตาของคุณได้ตามต้องการ


ด้วยปลายด้ามดินสอที่หนาในระดับกลาง ทำให้ดินสอเขียนตา STYLO OMBRE ET CONTOUR สามารถนำมาใช้เป็นที่เขียนตา ไลน์เนอร์ หรืออายแชโดว์ เพียงการเขียนหรือวาดไม่กี่ครั้ง ดินสอชนิด 3-อิน-1 ก็ช่วยตกแต่งดวงตาของคุณได้ตามต้องการ
สัมผัสของเนื้อครีม นุ่มละเอียดอ่อนดุจแพรไหม ช่วยให้เกลี่ยไปตามผิวและรอบดวงตาได้อย่างง่ายดาย ทาง่ายด้วยสัมผัสอันอ่อนโยน ดินสอเขียนตา STYLO OMBRE ET CONTOUR รุ่นติดทนนาน จึงช่วยคงความเด่นชัดของสีสันได้ตลอดทั้งวัน

อ่านเพิ่มเติม

ดูผลิตภัณฑ์
LE ROUGE CRAYON DE COULEUR MAT

LE ROUGE CRAYON DE COULEUR MAT

ลิปจัมโบ้เนื้อสีแมทท์เพื่อผลลัพธ์ติดทนนาน

257 - DISCRÉTION

LE ROUGE CRAYON DE COULEUR MAT

ลิปจัมโบ้เนื้อสีแมทท์เพื่อผลลัพธ์ติดทนนาน

ลิปจัมโบ้เนื้อสีแมทท์ LE ROUGE CRAYON DE COULEUR MAT จาก ชาเนล ช่วยให้กฎเกณฑ์ในการแต่งหน้าเป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวกต่อการพกพา ด้วยรูปแบบของลิปจัมโบ้ที่สามารถนำไปได้ในทุกที่ ให้คุณได้สนุกกับการทาลิปสติกเพียงปลายตวัด

ปลายด้ามหมุนเพื่อปรับเลื่อนขึ้นลงเพื่อเผยเนื้อสีแมทท์ มอบที่สุดของสีสันอันล้ำลึก โดดเด่น และมีชีวิตชีวา เนื้อสัมผัสแบบเนื้อครีมที่เกลี่ยได้อย่างเนียนเรียบ ทาได้ง่ายดาย

มอบคุณค่าการกันน้ำและสูตรผสมที่มอบคุณค่าการติดทนนานต่อเนื่อง 4 ชั่วโมง* หลังการทาในครั้งแรก

*ผ่านการประเมินทางคลินิก โดยผู้หญิงจำนวน 20 คน
อ่านเพิ่มเติม

ดูผลิตภัณฑ์
STYLO OMBRE ET CONTOUR

STYLO OMBRE ET CONTOUR

ด้วยปลายด้ามดินสอที่หนาในระดับกลาง ทำให้ดินสอเขียนตา STYLO OMBRE ET CONTOUR สามารถนำมาใช้เป็นที่เขียนตา ไลน์เนอร์ หรืออายแชโดว์ เพียงการเขียนหรือวาดไม่กี่ครั้ง ดินสอชนิด 3-อิน-1 ก็ช่วยตกแต่งดวงตาของคุณได้ตามต้องการ

12 - CONTOUR CLAIR 12 - CONTOUR CLAIR

STYLO OMBRE ET CONTOUR

ด้วยปลายด้ามดินสอที่หนาในระดับกลาง ทำให้ดินสอเขียนตา STYLO OMBRE ET CONTOUR สามารถนำมาใช้เป็นที่เขียนตา ไลน์เนอร์ หรืออายแชโดว์ เพียงการเขียนหรือวาดไม่กี่ครั้ง ดินสอชนิด 3-อิน-1 ก็ช่วยตกแต่งดวงตาของคุณได้ตามต้องการ


ด้วยปลายด้ามดินสอที่หนาในระดับกลาง ทำให้ดินสอเขียนตา STYLO OMBRE ET CONTOUR สามารถนำมาใช้เป็นที่เขียนตา ไลน์เนอร์ หรืออายแชโดว์ เพียงการเขียนหรือวาดไม่กี่ครั้ง ดินสอชนิด 3-อิน-1 ก็ช่วยตกแต่งดวงตาของคุณได้ตามต้องการ
สัมผัสของเนื้อครีม นุ่มละเอียดอ่อนดุจแพรไหม ช่วยให้เกลี่ยไปตามผิวและรอบดวงตาได้อย่างง่ายดาย ทาง่ายด้วยสัมผัสอันอ่อนโยน ดินสอเขียนตา STYLO OMBRE ET CONTOUR รุ่นติดทนนาน จึงช่วยคงความเด่นชัดของสีสันได้ตลอดทั้งวัน

อ่านเพิ่มเติม

ดูผลิตภัณฑ์
LE ROUGE CRAYON DE COULEUR MAT

LE ROUGE CRAYON DE COULEUR MAT

ลิปจัมโบ้เนื้อสีแมทท์เพื่อผลลัพธ์ติดทนนาน

LE ROUGE CRAYON DE COULEUR MAT

ลิปจัมโบ้เนื้อสีแมทท์เพื่อผลลัพธ์ติดทนนาน

ลิปจัมโบ้เนื้อสีแมทท์ LE ROUGE CRAYON DE COULEUR MAT จาก ชาเนล ช่วยให้กฎเกณฑ์ในการแต่งหน้าเป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวกต่อการพกพา ด้วยรูปแบบของลิปจัมโบ้ที่สามารถนำไปได้ในทุกที่ ให้คุณได้สนุกกับการทาลิปสติกเพียงปลายตวัด

ปลายด้ามหมุนเพื่อปรับเลื่อนขึ้นลงเพื่อเผยเนื้อสีแมทท์ มอบที่สุดของสีสันอันล้ำลึก โดดเด่น และมีชีวิตชีวา เนื้อสัมผัสแบบเนื้อครีมที่เกลี่ยได้อย่างเนียนเรียบ ทาได้ง่ายดาย

มอบคุณค่าการกันน้ำและสูตรผสมที่มอบคุณค่าการติดทนนานต่อเนื่อง 4 ชั่วโมง* หลังการทาในครั้งแรก

*ผ่านการประเมินทางคลินิก โดยผู้หญิงจำนวน 20 คน
อ่านเพิ่มเติม

ดูผลิตภัณฑ์
STYLO OMBRE ET CONTOUR

STYLO OMBRE ET CONTOUR

ด้วยปลายด้ามดินสอที่หนาในระดับกลาง ทำให้ดินสอเขียนตา STYLO OMBRE ET CONTOUR สามารถนำมาใช้เป็นที่เขียนตา ไลน์เนอร์ หรืออายแชโดว์ เพียงการเขียนหรือวาดไม่กี่ครั้ง ดินสอชนิด 3-อิน-1 ก็ช่วยตกแต่งดวงตาของคุณได้ตามต้องการ

14 - CONTOUR GRAPHIQUE 14 - CONTOUR GRAPHIQUE

STYLO OMBRE ET CONTOUR

ด้วยปลายด้ามดินสอที่หนาในระดับกลาง ทำให้ดินสอเขียนตา STYLO OMBRE ET CONTOUR สามารถนำมาใช้เป็นที่เขียนตา ไลน์เนอร์ หรืออายแชโดว์ เพียงการเขียนหรือวาดไม่กี่ครั้ง ดินสอชนิด 3-อิน-1 ก็ช่วยตกแต่งดวงตาของคุณได้ตามต้องการ


ด้วยปลายด้ามดินสอที่หนาในระดับกลาง ทำให้ดินสอเขียนตา STYLO OMBRE ET CONTOUR สามารถนำมาใช้เป็นที่เขียนตา ไลน์เนอร์ หรืออายแชโดว์ เพียงการเขียนหรือวาดไม่กี่ครั้ง ดินสอชนิด 3-อิน-1 ก็ช่วยตกแต่งดวงตาของคุณได้ตามต้องการ
สัมผัสของเนื้อครีม นุ่มละเอียดอ่อนดุจแพรไหม ช่วยให้เกลี่ยไปตามผิวและรอบดวงตาได้อย่างง่ายดาย ทาง่ายด้วยสัมผัสอันอ่อนโยน ดินสอเขียนตา STYLO OMBRE ET CONTOUR รุ่นติดทนนาน จึงช่วยคงความเด่นชัดของสีสันได้ตลอดทั้งวัน

อ่านเพิ่มเติม

ดูผลิตภัณฑ์