LE TOP COATท็อปโค้ทสีทิ้นท์

BLACK MÉTAMORPHOSIS

BLACK MÉTAMORPHOSIS

ท็อปโค้ทสีทิ้นท์

รายละเอียด

เป็นมากกว่าสียาทาเล็บปกติ ด้วยท็อปโค้ทสีที่ช่วยให้แปรเปลี่ยนไป เพื่อรังสรรค์สียาทาเล็บที่พร้อมเผยสไตล์แห่งคุณ มีในจำนวนจำกัด

การใช้งานโดยการใช้ท่าทาง

ทาสียาทาเล็บตามที่คุณต้องการแล้วปล่อยให้แห้ง จึงทาทับด้วยท็อปโค้ท LE TOP COAT สี Black Métamorphosis ให้ทั่วเล็บเพื่อให้สีเล็บเข้มขึ้น แล้วทาท็อปโค้ทซ้ำอีกครั้งเพื่อสีที่เข้มยิ่งขึ้น