LA PALETTE SOURCILS DE CHANELดูโอพาเลตต์สำหรับเขียนคิ้ว

40 - NATUREL

40 - NATUREL

ดูโอพาเลตต์สำหรับเขียนคิ้ว

รายละเอียด

ชุดอุปกรณ์ในอุดมคติเพื่อการจัดแต่งคิ้วให้ได้รูปได้อย่างสมบูรณ์แบบ
คีมหนีบสำหรับคิ้วเพื่อการจัดแต่งทรงคิ้วให้ได้รูป แปรงปัดคิ้วช่วยในการแต่งทรง แปรงเขียนคิ้วช่วยเติมคิ้วส่วนที่บาง ด้วยสองเฉดสีสำหรับจัดแต่งโครงร่างของคิ้ว มาพร้อมในสองรูปแบบเพื่อให้เข้าได้กับผู้หญิงทุกคน

การใช้งานโดยการใช้ท่าทาง

ปรับแต่งรูปทรงของคิ้วด้วยคีมหนีบสำหรับคิ้ว โดยไม่ถอนบริเวณส่วนบนของคิ้วออก
แล้วจึงจัดแต่งทรงคิ้วโดยใช้แปรงปัดคิ้ว
ใช้พาเลตต์ LA PALETTE SOURCILS DE CHANEL ทาคิ้วด้วยแปรงทาคิ้ว เพื่อเติมเต็มคิ้วส่วนที่บางด้วยการแต่งแต้มเพียงเล็กน้อย

ส่วนประกอบ

• มิเนอรัล พิกเมนต์เข้มข้น เพื่อช่วยในการทาให้เนื้อสีกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกัน
• สาร setting agents