What's New

N°5

N°5

L'EAU SPRAY - สเปรย์น้ำหอมนัมเบอร์ ไฟว์ โล

200ml

N°5

L'EAU SPRAY - สเปรย์น้ำหอมนัมเบอร์ ไฟว์ โล

น้ำหอมนัมเบอร์ ไฟว์ โล คือ น้ำหอมนัมเบอร์ไฟว์แห่งวันนี้ บทสรุปแห่งความหอมของดอกไม้อันมีชีวิตชีวาภายใต้ความโดดเด่นแห่งความทันสมัย พร้อมความสดชื่นเป็นบทนำ น้ำหอมนัมเบอร์ ไฟว์ โล กับคุณค่าในความเรียบง่าย คือตัวเลือกที่โดดเด่น รวมไปจนถึงบรรจุภัณฑ์แบบมินิมัล รูปทรงขวดน้ำหอมอันเป็นเอกลักษณ์ได้ประทับรอยไว้บนกล่องกระดาษ ภายในกล่องชั้นที่สองช่วยปกป้องขวดแก้วคริสตัลใส ปราศจากจุกกั้น กลไกพิเศษ รวมทั้งสิ่งที่ดึงดูดความประทับใจต่าง ๆ ราวกับความเรียบง่ายอันเป็นที่สุดของขวดได้เน้นย้ำใจความสำคัญ การมอบอิสระจากพันธนาการแห่งจินตนาการของผู้หญิงที่ได้เลือกน้ำหอมนี้เพื่อตัวเธอเอง
อ่านเพิ่มเติม

ดูผลิตภัณฑ์
N°5

N°5

L'EAU SPRAY - สเปรย์น้ำหอมนัมเบอร์ ไฟว์ โล

35ml

N°5

L'EAU SPRAY - สเปรย์น้ำหอมนัมเบอร์ ไฟว์ โล

น้ำหอมนัมเบอร์ ไฟว์ โล คือ น้ำหอมนัมเบอร์ไฟว์แห่งวันนี้ บทสรุปแห่งความหอมของดอกไม้อันมีชีวิตชีวาภายใต้ความโดดเด่นแห่งความทันสมัย พร้อมความสดชื่นเป็นบทนำ น้ำหอมนัมเบอร์ ไฟว์ โล กับคุณค่าในความเรียบง่าย คือตัวเลือกที่โดดเด่น รวมไปจนถึงบรรจุภัณฑ์แบบมินิมัล รูปทรงขวดน้ำหอมอันเป็นเอกลักษณ์ได้ประทับรอยไว้บนกล่องกระดาษ ภายในกล่องชั้นที่สองช่วยปกป้องขวดแก้วคริสตัลใส ปราศจากจุกกั้น กลไกพิเศษ รวมทั้งสิ่งที่ดึงดูดความประทับใจต่าง ๆ ราวกับความเรียบง่ายอันเป็นที่สุดของขวดได้เน้นย้ำใจความสำคัญ การมอบอิสระจากพันธนาการแห่งจินตนาการของผู้หญิงที่ได้เลือกน้ำหอมนี้เพื่อตัวเธอเอง
อ่านเพิ่มเติม

ดูผลิตภัณฑ์