LES EXCLUSIFS DE CHANELN°22

N°22

รายละเอียด

สัมผัสกลิ่นแห่งผิวกาย

น้ำหอมอัลดีไฮด์กรุ่นกลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์และแป้งหอม ที่มาพร้อมบุคลิกอันแข็งแกร่ง สัมผัสอันเย้ายวนเนิ่นนาน และความรัญจวณใจ ความหอมหวานและละเมียดละไม โดยมี Tuberose ฉายกลิ่นหลัก "ความเป็นอิสตรีอย่างแท้จริง" เฉกเช่นมาดมัวแซล ชาแนล