LES EXCLUSIFS DE CHANELBOIS DES ILES

BOIS DES ILES

รายละเอียด

คำเชื้อเชิญสู่การเดินทาง

กลิ่นสัมผัสของพันธุ์ไม้สอดประสานกับความหอมในแบบโอเรียนทอลที่ปลุกเร้าความหอมอันแปลกใหม่ด้วยกลิ่นของ Sandalwood พร้อมสัมผัสอันเย้ายวนของ Ylang-Ylang ที่ผลิดอกในประเทศ Comoros ความหอมอันแสนลึกลับ ณ ดินแดนอันไกลโพ้น