คอลเลคชั่นน้ำหอม
LES EAUX DE CHANEL

คอลเลคชั่นน้ำหอม
LES EAUX DE CHANEL

น้ำหอม
PARIS-VENISE

น้ำหอม BLEU DE CHANEL

ใหม่ THE PARFUM

คอลเลคชั่น LES EXCLUSIFS DE CHANEL

สไตล์แห่งกลิ่นสัมผัสอันเป็นเอกลักษณ์และแท้จริง