แว่นตากันแดดทรงแคทอายส์
โลหะ

สีเงินเข้ม. [product-lenses]: สีน้ำตาล
[product-ref] A71326 X01060 L3108, 4255 C108/3

[products-declination](5)

[product-fit]
Universal
[recommended-retail-price][more-informations]
แว่นตากันแดดทรงแคทอายส์
สีเงินเข้ม. [product-lenses]: สีน้ำตาล[products-more-details]
[recommended-retail-price][more-informations]

[product-features]

[eyewear-uva-protection] - [eyewear-lenses-filter] 3
[eyewear-manufacture]
128,0mm
37,0mm
[eyewear-front-view]
140,0mm
[eyewear-side-view]

[popin-share-title]

[popin-share-copy-confirmation]