แว่นตากันแดดทรงแคทอายส์
อะซิเตท

สีดำ. [product-lenses]: สีเทา
[product-ref] A71323 X08101 S0114, 6054 C501/S4

[products-declination](4)

[product-fit]
Universal
[recommended-retail-price][more-informations]
แว่นตากันแดดทรงแคทอายส์
สีดำ. [product-lenses]: สีเทา[products-more-details]
[recommended-retail-price][more-informations]

[product-features]

[eyewear-uva-protection] - [eyewear-lenses-filter] 3
[eyewear-manufacture]
141,0mm
47,0mm
[eyewear-front-view]
140,0mm
[eyewear-side-view]

[popin-share-title]

[popin-share-copy-confirmation]