แว่นตากันแดดทรงรี
โลหะและผ้าเดนิม

สีเงินเข้มและสีเทา. [product-lenses]: สีเทา, [product-gradient]
[product-ref] A71297 X02506 L0816, 4248J C108/S6

[products-declination](6)

[product-fit]
Universal
[recommended-retail-price][more-informations]
แว่นตากันแดดทรงรี
สีเงินเข้มและสีเทา. [product-lenses]: สีเทา, [product-gradient][products-more-details]
[recommended-retail-price][more-informations]

[product-features]

[eyewear-uva-protection] - [eyewear-lenses-filter] 3 - [product-prescription-friendly]
[eyewear-manufacture]
122,0mm
39,0mm
[eyewear-front-view]
135,0mm
[eyewear-side-view]

[popin-share-title]

[popin-share-copy-confirmation]