แว่นตากันแดดทรงกลม
โลหะ

สีเงินเข้ม. [product-lenses]: สีเบจ, [product-mirror]
[product-ref] A71238 X01060 L1087, 4232 C108/7I

[products-declination](6)

[product-fit]
Universal
[recommended-retail-price][more-informations]
แว่นตากันแดดทรงกลม
สีเงินเข้ม. [product-lenses]: สีเบจ, [product-mirror][products-more-details]
[recommended-retail-price][more-informations]

[product-features]

[eyewear-uva-protection] - [eyewear-lenses-filter] 2
[eyewear-manufacture]
127,0mm
51,0mm
[eyewear-front-view]
140,0mm
[eyewear-side-view]

[popin-share-title]

[popin-share-copy-confirmation]