แว่นตากันแดดทรงรี
อะซิเตท

สีกระเข้ม. [product-lenses]: สีน้ำตาล, [product-gradient]
[product-ref] A71204 X08101 SI415

[products-declination](2)

[product-fits](2)
รูปทรงมาตรฐาน
[recommended-retail-price][more-informations]
แว่นตากันแดดทรงรี
สีกระเข้ม. [product-lenses]: สีน้ำตาล, [product-gradient][products-more-details]
[recommended-retail-price][more-informations]

[product-features]

[eyewear-uva-protection] - [eyewear-lenses-filter] 3 - [product-prescription-friendly]
[eyewear-manufacture]
131,0mm
52,0mm
[eyewear-front-view]
140,0mm
[eyewear-side-view]

[popin-share-title]

[popin-share-copy-confirmation]