ผ้าคลุมไหล่
ผ้าแคชเมียร์และผ้าไหม

สีงาช้างและสีดำ
100 × 200 cmin39.4 × 78.7 incm
[product-ref] A52032 X01249 C2666

[products-declination](2)

[recommended-retail-price][more-informations]
ผ้าคลุมไหล่
ผ้าแคชเมียร์และผ้าไหม.สีงาช้างและสีดำ.[products-more-details]
[recommended-retail-price][more-informations]

[popin-share-title]

[popin-share-copy-confirmation]