กระเป๋าสะพายแม็กซี่ CHANEL 19
หนังแพะ โลหะสีทอง โลหะสีเงิน โลหะเคลือบรูทีเนียม

สีขาว
25 × 36 × 11 cmin9.8 × 14.2 × 4.3 incm
[product-ref] AS1162 B01564 10601
[recommended-retail-price][more-informations]
กระเป๋าสะพายแม็กซี่ CHANEL 19
หนังแพะ โลหะสีทอง โลหะสีเงิน โลหะเคลือบรูทีเนียม.สีขาว.[products-more-details]
[recommended-retail-price][more-informations]

[popin-share-title]

[popin-share-copy-confirmation]