กระเป๋าโฮโบ CHANEL's GABRIELLE ใบใหญ่
หนังวัว หนังลูกวัวชนิดเรียบ และโลหะสีดำ

สีดำ
21 × 28 × 10 cmin8.3 × 11 × 3.9 incm
อ้างอิง: A93824 B01209 94305

ความแตกต่าง(4)

ราคาที่แนะนำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่นี่ กรุณาคลิกที่นี่
กระเป๋าโฮโบ CHANEL's GABRIELLE ใบใหญ่
หนังวัว หนังลูกวัวชนิดเรียบ และโลหะสีดำ.สีดำ.ดูรายละเอียด
ราคาที่แนะนำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่นี่ กรุณาคลิกที่นี่

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว