กระเป๋าโฮโบ CHANEL's GABRIELLE ใบเล็ก
หนังแพะ โลหะสีทองและโลหะสีเงิน

สีชมพู
15 × 20 × 8 cmin5.9 × 7.9 × 3.1 incm
อ้างอิง: A91810 B01654 N5204
ราคาที่แนะนำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่นี่ กรุณาคลิกที่นี่
กระเป๋าโฮโบ CHANEL's GABRIELLE ใบเล็ก
หนังแพะ โลหะสีทองและโลหะสีเงิน.สีชมพู.ดูรายละเอียด
ราคาที่แนะนำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่นี่ กรุณาคลิกที่นี่

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว