กระเป๋าโฮโบ CHANEL's GABRIELLE ใบเล็ก
หนังวัว หนังลูกวัวชนิดเรียบ และโลหะสีดำ

สีดำ
15 × 20 × 8 cmin5.9 × 7.9 × 3.1 incm
อ้างอิง: A91810 B01209 94305
ราคาที่แนะนำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่นี่ กรุณาคลิกที่นี่
กระเป๋าโฮโบ CHANEL's GABRIELLE ใบเล็ก
หนังวัว หนังลูกวัวชนิดเรียบ และโลหะสีดำ.สีดำ.ดูรายละเอียด
ราคาที่แนะนำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่นี่ กรุณาคลิกที่นี่

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว