กระเป๋าโฮโบ CHANEL's GABRIELLE ใบเล็ก
ผ้าทวีด, หนังลูกวัว, โลหะสีทอง, โลหะสีเงิน

สีทอง, สีฟ้า และสีเขียว
15 × 20 × 8 cmin5.9 × 7.9 × 3.1 incm
[product-ref] A91810 B01005 N4782
[recommended-retail-price][more-informations]
กระเป๋าโฮโบ CHANEL's GABRIELLE ใบเล็ก
ผ้าทวีด, หนังลูกวัว, โลหะสีทอง, โลหะสีเงิน.สีทอง, สีฟ้า และสีเขียว.[products-more-details]
[recommended-retail-price][more-informations]

[popin-share-title]

[popin-share-copy-confirmation]