โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19

CHANEL NEWS

THE SLINGBACK EFFECT

THE SLINGBACK - STORY 1

View the Fall-Winter 2015/16 shoe collection on chanel.com

THE SLINGBACK - STORY 2

THE SLINGBACK - STORY 3

THE SLINGBACK - STORY 4

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว