โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19

CHANEL NEWS

00/12
celebrities-review-7

Friday, December 10, 2010

CELEBRITIES REVIEW

Celebrities at the Paris-Byzance Métiers d'Art show
31 rue Cambon, Paris, December 7th

Photos: Delphine Achard

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว