โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19

CHANEL NEWS

Wednesday, January 25, 2012

CELEBRITY INTERVIEWS

Cameron Diaz, Diane Kruger, Ana Girardot, Astrid Bergès-Frisbey, Alice Dellal, Caroline de Maigret, Laura Bailey and Poppy Delevingne
Interviews by Elisabeth Quin

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว