โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19

CHANEL NEWS

00/22
cruise-show--br---versailles--may-14th

CRUISE 2012/13 SHOW

Versailles, May 14th

Photos © Olivier Saillant

00/8
making-of-the-presskit

MAKING OF THE PRESSKIT

Cruise 2012/13
Studio 7L, Paris

Photos © Olivier Saillant

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว