โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19

CHANEL NEWS

00/16
celebrities-review

Wednesday, May 16, 2012

CELEBRITIES REVIEW

Celebrities at the Cruise 2012/13 show
Versailles, May 14th

Photographed by Anne Combaz

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว