คอลเลคชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน
2019 พรี-คอลเลคชั่น

CHANEL NEWS

CHANEL IN PARIS

The Little Black Jacket exhibition opening film, Paris, November 8

Celebrities interviews by Alexandra Golovanoff

Soundtrack:
Actress "Iwaad"
Frank Ocean "White" (Live)


ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว