โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19

CHANEL NEWS

Wednesday, October 3, 2012

CELEBRITY INTERVIEWS

Spring-Summer 2013 Ready-to-Wear
Lou Doillon, Olivier Zahm, Ayo, Cécile Cassel and Leigh Lezark

Interviews by Caroline de Maigret

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว