คอลเลคชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน
2019 พรี-คอลเลคชั่น

CHANEL NEWS

OPENING NIGHT FILM
THE LITTLE BLACK JACKET IN SÃO PAULO

Soundtrack: M.I.A "Bucky Done Gun"

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว