โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19

CHANEL NEWS

Saturday, November 9, 2013

SINGAPORE, NOVEMBER 8TH
THE LITTLE BLACK JACKET OPENING

Interviews by Terence Lee, Editor, NUYOU

Soundtrack: Depth Affect "Honey Folky"

Friday, November 8, 2013

ALICE DELLAL'S DIARY
THE LITTLE BLACK JACKET IN SÃO PAULO

Soundtrack: M.I.A. "Bad Girls"

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว