โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19

CHANEL NEWS

Friday, November 8, 2013

ALICE DELLAL'S DIARY
THE LITTLE BLACK JACKET IN SÃO PAULO

Soundtrack: M.I.A. "Bad Girls"

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว