คอลเลคชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน
2019 พรี-คอลเลคชั่น

CHANEL NEWS

00/12
celebrities-invited-to-the-show

CELEBRITIES INVITED TO THE SHOW

Cruise 2014/15 show.

Photos by Anne Combaz

00/20
cruise-2014-15-show

CRUISE 2014/15 SHOW

The Island, Dubai.

See all the looks on chanel.com

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว