โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19

CHANEL NEWS

00/16
the-guests

THE GUESTS

Cruise 2015/16 show, May 4th 2015, Dongdaemun Design Plaza, Seoul

Photos by Anne Combaz

THE VIDEO OF THE SHOW

Cruise 2015/16 collection
Dongdaemun Design Plaza, Seoul

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว