โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19

CHANEL NEWS

Friday, March 4, 2016

THE COCO CASE SHOW 2

Friday, March 4, 2016

THE COCO CASE SHOW 3

Thursday, March 3, 2016

"IT’S CLOTHES THAT CAN BE WORN ALL OVER THE WORLD"
KARL LAGERFELD

Spring-Summer 2016 silhouettes

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว