คอลเลคชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน
2019 พรี-คอลเลคชั่น

CHANEL NEWS

00/4
snapshots

SNAPSHOTS

Photos by Amira Fritz

ACCESSORIES FROM THE SHOW

© Edel Rodriguez
00/6
by-cuban-illustrator-edel-rodriguez

© Edel Rodriguez

BY CUBAN ILLUSTRATOR EDEL RODRIGUEZ

Cruise 2016/17 show

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว