โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19

CHANEL NEWS

LA LECCIÓN DE SALSA

Models Lindsey Wixson and Binx Walton are wearing silhouettes from the Cruise 2016/17 collection.

CRUISE CAMPAIGN 2017
THE FILM

00/13
cruise-2016-17-campaign

CRUISE 2016/17 CAMPAIGN

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว