คอลเลคชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน
2019 พรี-คอลเลคชั่น

CHANEL NEWS

INTERVIEW WITH KARL LAGERFELD

By Susannah Frankel

© Benoît Peverelli
00/9
off-stage

© Benoît Peverelli

OFF-STAGE

Cruise 2017/18 show

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว