โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19

CHANEL IN THE CITY —
FROM PARIS TO NEW YORK

CHANEL unveils newly designed boutiques by Peter Marino in Paris at 19 rue Cambon and in New York on 57th Street.

19 rue Cambon
Paris 1er
From November 24th

15 E 57th Street
New York, 10022
From November 14th

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว