โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
© Alix Marnat
00/4
backstage-spring-summer-2019

© Alix Marnat

BACKSTAGE
SPRING SUMMER 2019

A look behind-the-scenes at the Spring-Summer 2019 show in Paris.

#CHANELByTheSea
#CHANELSpringSummer

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว