โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
credits
credits

© CHANEL Spring-Summer 1992/93

chanel-holidays-paris

© CHANEL Spring-Summer 1992/93

CHANEL HOLIDAYS — PARIS

Photographed by Karl Lagerfeld, with Nadège Dubospertus.

#CHANELHolidays

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว