โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
credits
credits

© CHANEL Spring-Summer 1996

chane-holidays-los-angeles-shalom-harlow

© CHANEL Spring-Summer 1996

CHANE HOLIDAYS — LOS ANGELES

Photographed by Karl Lagerfeld, starring Shalom Harlow.

#CHANELHolidays

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว