โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19

THE MÉTIERS D'ART 2017/18
CHANEL'S GABRIELLE BAG

Made of wool and velvet, the Paris-Hamburg CHANEL’s Gabrielle bag matches the tweed silhouettes of the collection and comes in colors recalling the city’s lights.

#TheCHANELGABRIELLEBag

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว