โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
credits
credits

© Olivier Saillant

finale-of-the-metiers-d-art-show-in-moscow

© Olivier Saillant

FINALE OF THE MÉTIERS D'ART SHOW
IN MOSCOW

From Hamburg to Moscow, the Métiers d’art 2017/18 silhouettes were presented in a new setting.

#CHANELinMoscow

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว