คอลเลคชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน
2019 พรี-คอลเลคชั่น
© Alix Marnat
00/6
3-55-metiers-d-art-podcast-priscilla-royer-for-maison-michel

© Alix Marnat

3.55 MÉTIERS D'ART PODCAST —
PRISCILLA ROYER FOR MAISON MICHEL

Priscilla Royer, artistic director of Maison Michel, is Joanna Preiss' next guest in a podcast devoted to the Parisian milliner. During the interview, she explained how she turned the atelier into a creative laboratory. Through its work with the CHANEL studio, Maison Michel is constantly developing its designs, experimenting with new materials and innovative techniques, as with the vinyl peaked hats from the Paris-Hamburg collection. These caps with braiding by Lesage illustrate the collaborative work of the Métiers d'art.

Listen on Apple Podcasts

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว