โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
© Olivier Saillant
00/4
anna-ewers-paris-hamburg-shooting

© Olivier Saillant

ANNA EWERS
PARIS-HAMBURG SHOOTING

Behind-the-scenes of the Paris-Hamburg 2017/18 Métiers d’art campaign by Karl Lagerfeld.

#CHANELMetiersdArt

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว