คอลเลคชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน
2019 พรี-คอลเลคชั่น
credits
credits

© Benoît Peverelli

spring-summer-tweed-interlaced-blues-and-greens

© Benoît Peverelli

SPRING-SUMMER TWEED
INTERLACED BLUES AND GREENS

For Spring-Summer 2018, tweeds come in a color palette sourced from natural landscapes.

The collection is available in boutiques and on chanel.com

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว