โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19

THE SPRING-SUMMER 2018
HAUTE COUTURE SHOW

The Spring-Summer 2018 Haute Couture collection at the Grand Palais.


See more silhouettes on chanel.com

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว