โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2018/19
© Alix Marnat
00/3
the-355-podcast-1-with-deniz-gamze-erguven

© Alix Marnat

THE 3.55 — PODCAST #1
WITH DENIZ GAMZE ERGÜVEN

For this first podcast, director and screenplay writer Deniz Gamze Ergüven talked with Daphné Hézard at the "CHANEL at colette" event.

chanelatcolette.fr

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว